Kansalliskirjaston logo

Suomalaisten kirjastojen ISIL-tunnukset

Voit tehdä haun ISIL-tunnuksista kohdistamalla haun alasvetovalikosta ja syöttämällä hakusanan hakukenttään.
Hakusana katkaistaan automaattisesti eikä haku ei tee eroa isojen ja pienten kirjaimien välillä. Tyhjä haku näyttää kaikki ISIL-tunnukset.


ISIL - kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) -järjestelmän tarkoituksena on määritellä ja edistää standarditunnusten käyttöä kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden tunnistamiseen yksiselitteisesti ja konekielisesti. Tavoitteena on myös sen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus jo olemassa olevien muiden järjestelmien kanssa. ISIL-muotoinen standarditunnus sisältyy esimerkiksi kokoelmia kuvailevaan ISCI-tunnukseen ja kirjastoissa käytettävään RFID-tunnisteeseen. ISIL-tunnus voidaan antaa kirjastoille, arkistoille, museoille ja näiden yhteistyöorganisaatioille, kuten julkaisijoille, aineiston toimittajille sekä julkishallinnon organisaatioille. Emo-organisaatiolla ja yksittäisillä toimipisteillä voi olla omat ISIL-tunnuksensa. ISIL-tunnuksen rakenne ja käyttö perustuu ISO-standardiin 15511:2011. ISIL-tunnus koostuu kahdesta osasta:

  1. etuliitteestä, joka on pääsääntöisesti kaksikirjaiminen maatunnus, väliviivasta sekä
  2. korkeintaan 9 merkin pituisesta vapaamittaisesta alfanumeerisesta kirjastotunnuksesta.
Maatunnus perustuu ISO 3166-1 -standardin mukaiseen maakoodiin. Itse kirjastotunnuksena voidaan käyttää olemassa olevaa virallista kansallista kirjastotunnusta, joka Suomessa on pääsääntöisesti yhteisluettelotunnus. Siitä voidaan muodostaa ISIL-tunnus yksinkertaisesti liittämällä siihen etuliitteeksi maakoodi ja väliviiva. Suomen maakoodi on FI. Mahdolliset skandinaaviset merkit on kuitenkin kirjoitettava kansainvälisessä muodossa (ä,å > a sekä ö > o).

Esimerkki: Itä-Suomen yliopiston kirjaston Joensuun yksikön ISIL-tunnus on FI-Jo = maakoodi FI ja yhteisluettelotunnus Jo
ISIL-tunnukset on tarkoitettu organisaatioiden pysyviksi tunnisteiksi. Tämän vuoksi kertaalleen rekisteröityä tunnusta ei voi myöhemmin muuttaa. Merkittävien organisaatiouudistusten kuten korkeakoulujen fuusioiden yhteydessä uudelle organisaatiolle voidaan luoda uusi ISIL. Koska ISIL-tunnuksen tehtävä on ainoastaan organisaation tunnistaminen, tunnusten ei tarvitse olla nykyisen nimen mukaisia eikä organisaation yksiköiden tunnusten yhdenmukaisia.

Jakelu

ISIL-tunnuksien jakelusta vastaavat hajautetusti kansalliset keskukset. Suomessa ISIL-tunnuksia jakaa Kansalliskirjasto.

Yhteystiedot
Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Yliopistonkatu 1)
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: isil-tunnistepalvelu(at)helsinki.fi
Saavutettavuusseloste