Kansalliskirjaston logo


Saavutettavuusseloste

Tämä verkkosivusto ei täytä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 kaikkia vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Navigaatiopalkin teksti on liian himmeällä.

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sähköpostilla osoitteeseen isil-tunnistepalvelu(at)helsinki.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000